Politika zasebnosti

1. Splošno

Zavezujemo se, da bomo v skladu z zakonodajo varovali zaupnost vaših osebnih podatkov. Storili bomo vse potrebno, da vas zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

2. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri nas redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do uporabnikovih osebnih in drugih podatkov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov, prav tako pa so dolžne upoštevati določila o varovanju zasebnosti uporabnikov naše spletne trgovine in določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov.

Dostop do osebnih podatkov in obseg osebnih podatkov smo omejili na največji minimum, ki dopušča optimalno izvajanje storitev. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z nami.

Z ostalimi podjetji, ki imajo možnost vpogleda v osebne podatke (skrbnik trgovine – ELANET Horvat Boštjan s.p.), ki smo jih izbrali, imamo podpisano pogodbo o obdelavi in varovanju osebnih podatkov iz naših evidenc.

3. Katere podatke zbiramo

Pri obisku našega spletnega mesta oziroma v nakupnem procesu od vas zahtevamo osebne podatke. Njihovo posredovanje je prostovoljno. S posredovanjem osebnih podatkov in s podajo soglasja privolite, da zbiramo, hranimo in uporabljamo vaše podatke. Ko jih posredujete, jih bomo uporabljali izključno v navedene namene. Vaše podatke bomo varovali pred zlorabo, izgubo, razkrivanjem, nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem ali uničenjem.

Spodaj so opisane vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo, način uporabe in varstva vaših podatkov ter načine, na katere lahko stopite v stik z nami. Za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponujamo, zbiramo, vodimo, obdelujemo in shranjujemo spodaj navedene uporabnikove podatke.

OB NAROČILU:

 • ime in priimek,
 • naslov za dostavo,
 • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),
 • naslov elektronske pošte,
 • kontaktno telefonsko številko,
 • državo bivanja,
 • anonimiziran IP naslov,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini (dodatne opombe).

Poleg tega zbiramo še:

 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v ankete/o,
  komunikacijo s posameznim kupcem.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo.

4. Zakaj zbiramo podatke

Nakup v spletni trgovini – ob nakupu nam posredujete vaše ime, priimek, naslov, poštno številko, mesto, državo, elektronski naslov, telefonsko številko oz. naziv podjetja in davčno številko podjetja. Te podatke potrebujemo zaradi dostave, izdaje računa oz. za potrebe izpolnitve naročila. Na elektronski naslov, ki nam ga boste posredovali ob nakupu, vam bomo poslali potrditev naročila. Na elektronski naslov ter telefonsko številko (preko SMS) vam bomo pošiljali posebne ponudbe ter obvestila. Podatke v anonimizirani sumarni obliki lahko uporabimo za namene statističnih analiz.

Uporabnik se strinja, da lahko prejema obvestila in akcije s strani naše spletne trgovine preko emaila / ali preko SMS sporočila na telefonsko številko.

5. Vaše pravice na podlagi danih privolitev

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@dbarms.si, vendar mora podrobno navesti, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev,
 • pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev,
 • pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov,
 • pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem,
 • pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi,
 • pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Če želite svoje osebne podatke spremeniti ali želite, da jih trajno ali začasno prenehamo uporabljati za namene, za katere so bili posredovani oz. zbrani nam pošljite elektronsko sporočilo.

6. Lastništvo podatkov

Smo edini lastnik podatkov, zbranih na tem spletnem mestu. Zavezujemo se, da jih ne bomo posredovali tretjim osebam, razen za namen dostave izdelkov. Dostavni službi bomo zaupali le nujno potrebne podatke za dostavo kupljenih izdelkov v naši spletni trgovini.

7. Odgovornost posameznika

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika, pametnega telefona ali druge naprave s katero dostopa do naše spletne trgovine.

8. Izjemno razkritje podatkov

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje naših zakonitih interesov.

9. Pritožbe in spori

Veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov spoštujemo. Vzpostavljen imamo učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko elektronskega naslova info@dbarms.si.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Zavedamo se, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si po svojih najboljših močeh prizadevamo, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Če želite svoje osebne podatke spremeniti ali želite, da jih začasno ali trajno prenehamo uporabljati za namene, za katere so bili posredovani oz. zbrani, nam pošljite elektronsko sporočilo.

Če menite, da je prišlo do kršenja določb o varstvu vaših osebnih podatkov, nas prosimo obvestite na naš elektronski naslov info@dbarms.si. Zadevo bomo preverili, ustrezno ukrepali in vam odgovorili v razumnem času. Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, vas vljudno prosimo, da nam to prav tako sporočite na naš elektronski naslov info@dbarms.si.

10. Sprememba politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico do spremembe tega dokumenta (npr. sprememba zakonodaje), zato je dobro, da vsake toliko časa obiščete ta del naše spletne trgovine.